Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułWarunkowe przedterminowe zwolnienie w przypadku najsurowszych kar niepodlegających łączeniu
Wyrok: Postanowienir Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 20.12.2006 roku sygn. akt II AKzw 1345/06
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 1
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Warunkowe przedterminowe zwolnienie w przypadku najsurowszych kar niepodlegających łączeniu. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 20.12.2006 roku sygn. akt II AKzw 1345/06, GSP PO 2008 r. nr 1.