Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułObrona argumentem relata refero, czy w oparciu o kontratyp cytatu?
Wyrok: Postanowienie SN z 07. 02. 2007 r. sygn. akt III KK 243/06
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 2
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Obrona argumentem "relata refero", czy w oparciu o "kontratyp cytatu"? Glosa do postanowienia SN z 07. 02. 2007 r. sygn. akt III KK 243/06, GSP PO 2008r. nr 2.