Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułIuspozytywizm kontra sprawiedliwość.
Wyrok: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2007 r. sygn. akt I KZP 37/2007
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 3
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Iuspozytywizm kontra sprawiedliwość. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2007 r. sygn. akt I KZP 37/2007, GSP PO 2008 r. nr 3.