Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułZabór gazu nie jest kradzieżą energii - czyli o złych skutkach nadmiernej kazuistyki w typizacji przestępstw przeciwko mieniu
Wyrok: Postanowienie SN z dnia 9 czerwca 2006 r., I KZP 14/06
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 1
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

"Zabór gazu nie jest kradzieżą energii" - czyli o złych skutkach nadmiernej kazuistyki w typizacji przestępstw przeciwko mieniu, Glosa do postanowienia SN z dnia 9 czerwca 2006 r., I KZP 14/06, GSP PO 1/2007.