Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułPrzestępstwo nieumyślne - czy każde jest przestępstwem z zaniechania?
Wyrok: Wyrok SN z 24 lutego 2005 r. I KZP 5/05
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 1
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Przestępstwo nieumyślne - czy każde jest przestępstwem z zaniechania?, Glosa do Wyroku SN z 24 lutego 2005 r. I KZP 5/05, GSP PO 1/2006.