Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułProblemy z kumulatywnym zbiegiem przestępstw i wykroczeń na gruncie k.k.s.
Wyrok: Uchwała SN z dnia 21.września 2005 r., I KZP 23/05
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 2
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Problemy z kumulatywnym zbiegiem przestępstw i wykroczeń na gruncie k.k.s., Glosa do uchwały SN z dnia 21.września 2005 r., I KZP 23/05, GSP PO 2/2006.