Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułProblematyka obowiązków probacyjnych związanych z warunkowym umorzeniem postępowania na gruncie k.k.s.
Wyrok: Uchwała SN z dnia 23 maja 2006 r., I KZP 6/06
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 4
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Problematyka obowiązków probacyjnych związanych z warunkowym umorzeniem postępowania na gruncie k.k.s., Glosa do uchwały SN z dnia 23 maja 2006 r., I KZP 6/06, GSP PO 4/2006.