Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułMały świadek koronny - problemy z konstrukcją instytucji
Wyrok: Uchwała SN, z dnia 29.10.2004 r., I KZP 24/04
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania t. 1 i 2
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

"Mały świadek koronny" - problemy z konstrukcją instytucji, Glosa do uchwały SN, z dnia 29.10.2004 r., I KZP 24/04, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, t. 1-2, 2005 r.