Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułWarunkowe przedterminowe zwolnienie a wyrok łączny
Wyrok: Uchwała składu 7 sędziów z dnia 20.01.2005 r., I KZP 30/04
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania t. 3
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Warunkowe przedterminowe zwolnienie a wyrok łączny. Glosa do uchwały składu 7 sędziów z dnia 20.01.2005 r., I KZP 30/04, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, t. 3, 2005 r.