Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułOchrona wierzycieli na podstawie art. 300 § 2 k.k.
Wyrok: Postanowienie SN I KZP 31/04 OSNKW 2005/2/20
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania t. 4
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Ochrona wierzycieli na podstawie art. 300 § 2 k.k.. Glosa do postanowienia SN I KZP 31/04 OSNKW 2005/2/20, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, t. 4, 2005 r.