Publikacja typu: Hasła
TytułWykładnia prawa
[w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć
[red:] J. Zajadło
[autor:] A. Wiśniewski
Wydawnictwo: C. H. Beck
Miasto: Warszawa 2007
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego