Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZnaczenie wolności słowa w państwie demokratycznym
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer 7
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Gdańsk 2000
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego