Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWymóg zgodności z prawem ograniczeń praw i wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Nazwa czasopisma Radca Prawny
Numer 2
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Warszawa 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego