Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułEwolucja kontroli wykonywania wolności słowa w Polsce
Nazwa czasopisma Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
Numer 2
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Gdańsk 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego