Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPolska skarga konstytucyjna a Europejska Konwencja Praw Człowieka
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze, Miscelannea konstytucyjne
Numer 12
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Gdańsk 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego