Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrawne aspekty naśladownictwa produktów w obrocie gospodarczym
Nazwa czasopisma Radca Prawny
Numer 2
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Warszawa 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego