Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułInterpretacja autonomiczna w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze, Prawa człowieka: wczoraj - dziś - jutro
Numer 13
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego