Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWykładnia ewolucyjna Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer 14
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego