Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOrzecznictwo strasburskie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich dotyczących zarzutu naruszenia prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania (art. 9 EKPCz)
Nazwa czasopisma Radca Prawny
Numer 2
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego