Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułFilozofia i teoria praw człowieka - wybrane zagadnienia
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer 18
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Gdańsk 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego