Publikacja typu: Referaty
TytułMax Weber o roli prawa w genezie kapitalizmu
Na konferencji: Seminarium Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego Przejścia Formacyjnego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
[autor:] A. Wiśniewski
Rok: 1988
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego