Publikacja typu: Referaty
TytułPrawa człowieka i rządy prawa w warunkach transformacji ustrojowej w Polsce
Na konferencji:  Ogólnopolski Zjazd Katedr Państwa i Prawa
[autor:] J. Guść,A. Wiśniewski, L. Starosta
Rok: 1991
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego