Publikacja typu: Referaty
TytułGranice wolności kopiowania produktów w prawie polskim i europejskim
Na konferencji: Międzynarodowej Konferencji Prawa Nowych Technologii (International Conference on Hi-Tech Law)
[autor:] A. Wiśniewski
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego