Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułEkspertyza w sprawie skargi Józefa Janowskiego przeciwko Polsce
Dotyczy: sprawa Janowski przeciwko Polsce
Dla: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
[autor:] A. Wiśniewski
Rok: 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego