Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułAuthor’s Rights to Scientific Publications in International Agreements
Nazwa czasopisma Polish Yearbook of International Law (2004-2005)
Numer XXVII
[autor:] M. Barczewski
Miasto: Instytut Nauk Prawnych PAN 2006
Strony: 169-184
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego