Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułLegal Impediments to the Dissemination of Digital Rights Management Technologies
[w:] Selected Papers on High Technology Law
[red:] M. Barczewski,M. Miłosz, R. Warner
[autor:] M. Barczewski
Wydawnictwo: FRUG
Miasto: Gdańsk-Chicago 2006
Strony: 13-19
ISBN: 83-89786-94-X
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego