Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułRemigiusz Zaorski (1912 – 1987)
Nazwa czasopisma Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica
Numer XXIII
[autor:] M. Barczewski
Miasto: Málaga 2006
Strony: 3474-3475
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego