Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułZakres ochrony tzw. wcześniejszego znaku towarowego
Wyrok: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie T–126/03 Reckitt Benckiser (España), SL przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory – OHIM)
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 1
[autor:] M. Barczewski
Miasto: Gdańsk 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego