Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułAtrybuty działalności intelektualnej warunkujące ochronę prawnoautorską
Wyrok: Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 4
[autor:] M. Barczewski
Miasto: Gdańsk 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego