Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawo kontra nauka
[w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa
[red:] J. Zajadło
[autor:] M. Barczewski
Wydawnictwo: LexisNexis
Miasto: Warszawa 2008
Strony: 124-131
ISBN: 978-83-7334-869-1
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego