Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułThe Twilight of Digital Rights Management? - Towards a New Model of Content Distribution Control
[w:] When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law
[red:] M. Barczewski,M. Miłosz, R. Warner
[autor:] M. Barczewski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Miasto: Warszawa 2008
Strony: 23-42
ISBN: 978-83-7601-170-7
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego