Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułEuropean Union Public Licence - Key Problems and Challenges for the Future
[w:] KnowRight 2008. Knowledge Rights – Legal, Societal and Related Technological Aspects
[red:]  J. Gaster, E. Schweighofer, P. Sint
[autor:] M. Barczewski
Miasto: Wien 2008
Strony: 93-97
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego