Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułCharakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów
Opis recenzowanej pozycji: Andrzej Matlak
[autor:] M. Barczewski
Palestra
Nr: 11-12
Miasto: Warszawa 2007
Strony: 219-220
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego