Publikacja typu: Sprawozdania
TytułŚwiatowe Forum Prawne
Tytuł (konferencji/wydarzenia) Haga, 10-12 XII 2007
[autor:] M. Barczewski,J. Warylewski
Wydawnictwo: Państwo i Prawo nr 10
Rok: 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego