Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrzeciw mediacji w prawie karnym, czyli o rzeczywistych i urojonych granicach sprawiedliwości naprawczej
[w:] Reforma prawa karnego, propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej - Michalskiej
[red:]  J. Jakubowska - Hara, C. Nowak, J. Skupiński
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2008
Nr wydania: 
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii