Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWęzłowe zagadnienia recydywy w polskim prawie karnym
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XIX
[red:] J. Warylewski
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Węzłowe zagadnienia recydywy w polskim prawie karnym. [w:] Zagadnienia prawa karnego, pod red. J. Warylewskiego, GSP, tom XIX, 2008 r.