Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja pracy: John Pratt, Penal populism
Opis recenzowanej pozycji: John Pratt, Penal populism, Routledge Taylor & Francis Group, London 2007
[autor:] W. Zalewski
Państwo i Prawo
Nr: 3
Miasto: Warszawa 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Recenzja pracy: John Pratt, Penal populism, Routledge Taylor & Francis Group, London 2007. Państwo i Prawo, 2008 r., nr 3.