Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułNiewinny z łaski mediów
[w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa
[red:] J. Zajadło
[autor:] W. Zalewski
Wydawnictwo: LexisNexis
Miasto: Warszawa 2008
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Niewinny z łaski mediów (w:) Fascynujące ścieżki filozofii prawa, (red.) J. Zajadło, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008.