Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZasada lex retro non agit
[w:] Europa sędziów
[red:] Z. Brodecki
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2007
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Zasada lex retro non agit, [w] Europa sędziów, pod redakcją Z. Brodeckiego, Warszawa 2007.