Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułW sprawie koncepcji marginesu oceny w orzecznictwie strasburskim
Nazwa czasopisma Państwo i Prawo
Numer 12
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Warszawa 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego