Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułSprawiedliwość naprawcza (restorative justice) - początki, stan obecny, podstawowe postulaty
[w:] Mediacja dobra na wszystko, czyli jak skutecznie rozwiązywać konflikty
[red:]  K. Sikorska
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2007
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Sprawiedliwość naprawcza (restorative justice) - początki, stan obecny, podstawowe postulaty [w] Mediacja dobra na wszystko, czyli jak skutecznie rozwiązywać konflikty, pod. red. K. Sikorskiej, Gdańsk 2007.