Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułSir Leon Radzinowicz - refleksje w setną rocznicę urodzin wybitnego kryminologa
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XV
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Sir Leon Radzinowicz - refleksje w setną rocznicę urodzin wybitnego kryminologa, GSP, tom XV 2006 r.