Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułMass Imprisonment - koniec marzeń o alternatywie dla kary pozbawienia wolności
[w:] Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce - w poszukiwaniu skuteczności
[red:]  H. Machel
[autor:] W. Zalewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo U.G.
Miasto: Gdańsk 2006
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Mass Imprisonment - koniec marzeń o alternatywie dla kary pozbawienia wolności [w] Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce - w poszukiwaniu skuteczności, red. H. Machel, Wyd. UG, Gdańsk, 2006.