Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułSytuacja pokrzywdzonego przestępstwem w świetle ostatnich nowelizacji prawa karnego
[w:] Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej
[red:]  T. Dukiet - Nagórska
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Bielsko - Biała 2006
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Sytuacja pokrzywdzonego przestępstwem w świetle ostatnich nowelizacji prawa karnego, [w] Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, red. T. Dukiet - Nagórska, Bielsko - Biała 2006.