Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułO pojmowaniu sprawiedliwości w prawie karnym
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XIV
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

O pojmowaniu sprawiedliwości w prawie karnym, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XIV, 2005r.