Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWspółczesna polityka kryminalna zagrożeniem dla praw człowieka
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XIII
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2005
Strony: 411
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Współczesna polityka kryminalna zagrożeniem dla praw człowieka, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XIII "Prawa człowieka: wczoraj - dziś - jutro, Wyd. UG 2005, s. 411.