Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZaburzenia zachowania (problemy prawne - wprowadzenie), Stosunki prawnorodzinne i wynikające z nich sankcje w wypadku zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, Zaburzenia zachowania w szkole oraz Prawa i obowiązki ucznia
[w:] Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej
[red:]  K. Kmiecik-Baran
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2004
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Zaburzenia zachowania (problemy prawne - wprowadzenie), Stosunki prawnorodzinne i wynikające z nich sankcje w wypadku zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, Zaburzenia zachowania w szkole oraz Prawa i obowiązki ucznia [w:] Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej, zespół autorów pod redakcją dr Krystyny Kmiecik - Baran, Verlag Dashöfer, Warszawa 2004 r.