Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKilka uwag o problemach z nieumyślnością w prawie karnym
Nazwa czasopisma Edukacja Prawnicza
Numer nr 2
[autor:] W. Zalewski
Miasto:  2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Kilka uwag o problemach z nieumyślnością w prawie karnym, Edukacja Prawnicza 2/2004.