Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKontrowersje wokół pojęcia przestępczości zorganizowanej na gruncie Konwencji ONZ z 2000 r.
Nazwa czasopisma Przegląd Sądowy
Numer nr 5
[autor:] W. Zalewski, M. Płachta
Miasto: Warszawa 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Kontrowersje wokół pojęcia przestępczości zorganizowanej na gruncie Konwencji ONZ z 2000r., Przegląd Sądowy 5/2003r. (współautorstwo z prof. Michałem Płachtą).