Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułMediacja w polskim prawie karnym - teoria i praktyka
Nazwa czasopisma Przegląd Sądowy
Numer nr 6
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii